Skip to main content

Pēterbaznīcas nekonsekventas apsaimniekošanas dēļ ēkas tehniskais stāvoklis ir acīmredzami neapmierinošs, par ko liecina arī mantojuma pārvaldes atzinums Saeimai, kurā tika konstatēts, ka sanācijas vajadzības ir 25-35 miljoni eiro. Tas fiksēts arī Valsts kontroles secinājumā.

Šajā secinājumā atzīts, ka Rīgas Sv. Pētera baznīcas ēka no būvniecības problēmu viedokļa ir smags mantojums, jo tas ir vairākkārt ticis pakļauts postošām uguns un konstrukciju termisko deformāciju slodzēm, kam sekojuši gadi bez jumtiem virs ēkas.

Kvalitāte, kādā veikti ēkas atjaunošanas darbi, ir tālu no mūsdienu kvalitātes prasībām. Šajos ēkas atjaunošanas darbos pieļauta virkne neprecizitāšu un kļūdu, kas iespējams pat vēl nav apzinātas. Līdz ar to arī ēkas funkcionālā kapacitāte ir zema, stipri ierobežota, arhaiska.

Ņemot vērā kopējo stāvokli, tehniskās un arhitektoniski- mākslinieciskās, projektēšanas, vispārceltniecisko, restaurācijas un konservācijas darbu izmaksas lēšamas robežās starp 25 līdz 35 miljoniem EUR un varētu prasīt aptuveni 5 līdz 8 gadus, taču patiesais darbu apjoms būs zināms tikai pēc kompleksās pētniecības darbu rezultātu apkopošanas.

Svarīgi norādīt, ka 2021. gada 11. februāra secinājumā Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde nevar atzīt, ka ēkas ekspluatācija pašlaik vispār ir droša. Tikmēr neatrisinātais īpašumtiesību jautājums nepalīdz, un ēkas stāvoklis pasliktinās, tādējādi nepieciešams arvien vairāk ieguldījumu.

Pilnu atzinumu lasiet šeit.

Close Menu

RĪGAS SVĒTĀ PĒTERA BAZNĪCAS NODIBINĀJUMS

Reģ. nr. LV40008310781

Darba laiks:

Pirmdiena – Svētdiena

10.00 – 18.00

Piektdiena un sestdiena:

10.00 – 22.00

T: (+371) 29519517

E: info@svpetera.lv

Juridiskā adrese

Reformācijas laukums 1

Rīga, LV-1050